Pravila privatnosti

Ovdje su navedene detaljne informacije o tome koji se osobni podaci korisnika prikupljaju i u koje svrhe, na koji se način obrađuju i kako se štite. Politika zaštite osobnih podataka primjenjuje se na sve usluge Printex d.o.o. koje uključuju prikupljanje i obradu osobnih podataka (npr. slanje upita putem online formulara, podaci tražitelja zahtjeva, podaci potrebni za izvršenje zahtjeva i sl.). Ona se prvenstveno odnosi na fizičke osobe, međutim, primjenjuje se i na pravne osobe u skladu s važećim propisima.


Koje vrste osobnih podataka prikupljamo i na koji način

Vaše osobne podatke na mrežnoj stranici prikupljamo samo uz vašu prethodnu suglasnost. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili kojim se osoba može izravno ili neizravno identificirati. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kada stupite u interakciju s nama, npr.  prilikom ispunjavanja obrazaca osobno ili na našoj web stranici te putem elektroničke pošte. Ovi se podaci mogu i automatski prikupljati putem Internet servera ili korištenjem „kolačića“ (Cookies). Više o korištenju kolačića može doznati u sljedećem poglavlju Korištenje kolačića (Cookies).

Podaci pokriveni ovom Politikom zaštite osobnih podataka:

  • ime i prezime
  • datum rođenja
  • adresa
  • e-mail adresa
  • broj telefona i/mobitela
  • ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

 

U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

  • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit
  • osiguranja pružanja tražene usluge
  • naše interne statističke obrade podataka
  • mogućnosti slanja obavijesti, publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala


Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe ostvarivanja ugovornog odnosa s Vama (npr. za rješavanje Vaših zahtjeva) i za izvršavanje službenih ovlasti (izdavanje ovjerenih prijepisa/preslika, posudba drugim državnim tijelima). U tim slučajevima dužni ste nam ustupiti svoje osobne podatke jer inače nećemo biti u mogućnosti provesti naš ugovorni odnos ili ispuniti naše obveze. U svim drugim slučajevima sami odlučujete o tome hoćete li nam dati svoje osobne podatke i niste nam ih dužni dati. Kada su u pitanju pravne osobe, za potrebe pružanja usluga i naplate istih možemo obrađivati Vaše osobne podatke poput podataka o identitetu uključujući matični broj tvrtke ili OIB, podataka za poslovni kontakt, podataka o bankovnom računu i o poreznom broju. U nekim slučajevima bit će nam potrebni i osobni podaci poput imena i kontakta Vaših zaposlenika radi komunikacije prilikom izvršenja tražene usluge.Kako i kome otkrivamo vaše osobne podatke

Printex d.o.o. se obvezuje da će sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu. Printex d.o.o. neće ni pod kojim uvjetima iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom.

Svi naši djelatnici dužni su pridržavati se obveze čuvanja povjerljivosti podataka. Zaposlenicima je dopušteno koristiti osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje njihovih radnih zadaća. Uvid u osobne podatke omogućujemo tijelima državne vlasti i organima za provedbu zakona u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših prava sukladno zakonskim propisima koji su na snazi. Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama u slučaju ako to traži naša ugovorna obveza prema Vama, npr. dostavljač će dobiti Vaše ime i adresu prilikom dostave traženog dokumenta ili robe na kućnu adresu.


Gdje se pohranjuju Vaši osobni podaci

Vaše podatke pohranjujemo na naše poslužitelje i na poslužitelje kojima upravlja treća strana (uključujući cloud usluge treće strane). Podaci koje prikupljaju treće strane putem Kolačića (npr. Google Analytics) putovat će u centar za prikupljanje podataka koji je najbliži lokaciji na kojoj je internetski promet nastao. Znači, moguće je da se podaci, uključujući promet povezan s oglasima, primaju na poslužiteljima smještenim u Europskoj uniji i upućuju na poslužitelje koji nisu smješteni u Europskoj uniji. Više informacija o tome naći ćete u sljedećem poglavlju Korištenje kolačića.

Vaša prava i njihova zaštita

Ovdje navodimo koja su Vaša prava u svezi s prikupljanjem i obradom Vaših osobnih podataka. Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici https://printex.hr/kontakt. Na Vaš ćemo upit odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Vaše je pravo također obratiti se tijelu koje nadzire zaštitu podataka, a u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

Pravo na pristup osobnim informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koji se nalaze kod nas i možete zatražiti uvid u svoje osobne podatke i detaljne informacije o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje Vaših osobnih podataka ako nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem ili putem elektroničke pošte te navedite za koje podatke tražite ispravak i priložite dokumentaciju za potvrdu svojih navoda.

Pravo na brisanje
Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka osobni podaci nezakonito su obrađeni osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade.


Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako: osporavate njihovu točnost ako je obrada nezakonita ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor
Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo zatražiti da Vaše osobne podatke proslijedimo drugom voditelju obrade.

Pravo da se usprotivite donošenju automatiziranih odluka (odluka koje donosi računalni sustav) uključujući i izradu profila

Koliko dugo zadržavamo Vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke zadržat ćemo samo onoliko koliko je potrebno, osim onih podataka koje moramo sačuvati do kraja zakonski određenog minimalnog roka. Napominjemo da vaše osobne podatke koje smo anonimizirali smijemo koristiti bez daljnjih obavijesti.

Poveznice na druge internetske stranice i društvene mreže
Ove mrežne stranice sadržavaju poveznice na druge mrežne stranice koje nisu pod nadležnošću Printex d.o.o. i na koje se ne primjenjuje ova pravna obavijest. Predmetne poveznice omogućene su samo radi pogodnosti korisnicima i Printex d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili povredu prava koji mogu proizaći iz korištenja tih drugih mrežnih stranica. Korisnik je osobno odgovoran za svoj posjet drugim mrežnim stranicama.

Korištenjem stranice printex.hr prihvaćate ove Uvjete korištenja. Ako ih ne prihvaćate, molimo Vas da ne koristite ovu internetsku stranicu.

UPLOAD GRAFIČKE PRIPREME

Pošaljite nam brzo i pouzdano dokument pripremljen za tisak. Ukoliko trebate upute kako pripremiti dokument za tisak kliknite ovdje.

Primamo veličine datoteka do 100 MB!

Printex.hr za svoje web stranice koristi kolačiće koji ne pohranjuju osobne podatke. Neki su kolačići možda već instalirani. Nastavljajući s korištenjem naših web stranica, pristajete na njihovo korištenje. Više o kolačićima.